article-image

KOMUNIKAT

Aktualności


15.09.2021

KOMUNIKAT O PRZEKSZTAŁCENIU GOLDEN EGGS STUDIO SP. Z O.O. W GOLDEN EGGS STUDIO S.A.

Niniejszym informujemy, że w dniu 15 września 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Golden Eggs Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000920788).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Golden Eggs Studio S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Golden Eggs Studio sp z o.o.. Dodatkowo jest to krok zbliżający spółkę do debiutu na parkiecie rynku NewConnect.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:
Golden Eggs Studio S.A.
ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

GOLDEN EGGS STUDIO S.A. ul. PLAC BANKOWY 2, 00-095 WARSZAWA, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, nr KRS 0000920788, REGON: 363770403, NIP: 7010550823. wysokość kapitału zakładowego: 110.000,00 zł.

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.